Polska od ponad 30 lat buduje przestrzeń gospodarczą dla ambitnych i przedsiębiorczych ludzi. Jako 6. największa gospodarka Unii Europejskiej i kraj notujący niemal 9-krotny wzrost gospodarczy od 1990 r. wiemy, jak rozwijać przedsiębiorczość i napędzać ekonomię różnorodnością talentów.

Jednocześnie, jako Instytut, uważamy, że nasz kraj musi stale rozwijać swoje modele i strategie rozwojowe oraz czerpać z doświadczeń innych krajów. Potrzebna jest stała, ogólna promocja polskiej gospodarki i klimatu inwestycyjnego w kraju, wsparcie działań polskich przedsiębiorców za granicą i ochrona ich interesów gospodarczych,  kształtowanie pozycji Polski jako ważnego i zaangażowanego partnera, budowa wizerunku Polski jako kraju o stabilnej, wolnorynkowej gospodarce, atrakcyjnego dla inwestorów, a także wzmocnienie rozpoznawalności i pozycji polskich marek i produktów na rynkach międzynarodowych.

Postępująca w ostatnich dziesięcioleciach globalizacja oraz zwiększająca się współzależność gospodarek sprawia, iż znaczenie danego państwa na arenie międzynarodowej zależy w dużej mierze od jego potencjału gospodarczego. Rządy poszczególnych państw starają się zapewnić rodzimym przedsiębiorcom dogodne warunki do podejmowania przedsięwzięć za granicą. Niezwykle istotne jest wsparcie polskiego biznesu oraz wzmocnienie rozpoznawalności i pozycji polskich marek na rynkach międzynarodowych. Ważną rolę odgrywają w tym przypadku instytucje wspierające internacjonalizację przedsiębiorstw w ich zagranicznych operacjach. Promocja gospodarcza obejmuje ogół skoordynowanych działań podejmowanych w celu wykreowania pozytywnego wizerunku kraju, jego gospodarki i polityki ekonomicznej. O ich skuteczności świadczy ocena wypracowanego modelu przez zainteresowanych, zwiększenie możliwości eksportowych kraju, a także inwestycji zagranicznych. Promocja gospodarcza powinna wspierać przedsięwzięcia krajowych przedsiębiorstw związane z pozyskiwaniem partnerów zagranicznych, uruchamianiem aktywów poza granicami oraz podejmowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych.  Jak pokazują dane statystyczne, a roku 2020 wartość eksportu MŚP wyniosła 1,28 bln zł, a importu 1,16 bln zł (dane PARP). Z kolei, jak podał GUS, w roku 2021 eksport wzrósł o 22,9 proc., do 112,8 mld euro w okresie styczeń-maj, zaś import o 21,7 proc. i wyniósł 109,2 mld euro. Jest to ogromny potencjał do dalszego rozwoju.

" W dzisiejszych czasach dyplomacja publiczna i gospodarcza powinna dostosowywać się do nowoczesnych standardów i potrzeb - szczególnie potrzebna jest perspektywa biznesowa.. "


#GospoStrategie to projekt mający na celu przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców dyplomację gospodarczą prowadzoną w Polsce przez inne kraje oraz zrozumienie odrębnych kultur biznesowych.

Organizacja dyplomacji już od co najmniej kilku dekad odgrywa istotną i coraz ważniejszą rolę w kształtowaniu międzynarodowych powiązań gospodarczych, uzasadnione wydaje się spojrzenie na ten problem z różnej perspektywy. Dodatkowo sądzimy, że należy czerpać także z doświadczeń innych krajów. W naszej opinii dotychczas brakowało platformy budującej zaufanie i zrozumienie pomiędzy podmiotami prowadzącymi dyplomację gospodarczą bezpośrednio w Polsce – podmioty polskiej dyplomacji gospodarczej zajmują się bowiem, co nie jest dziwne, bezpośrednim wsparciem polskich przedsiębiorców. Celem budowy przestrzeni do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk zainicjowaliśmy projekt GospoStrategie.

GospoStrategie to projekt mający na celu przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców dyplomację gospodarczą prowadzoną w Polsce przez inne kraje oraz zrozumienie odrębnych kultur biznesowych.


Nasza inicjatywa nie okazałaby się sukcesem, gdyby nie wsparcie naszych patronów i partnerów.

W ramach pierwszej edycji projektu zwróciliśmy się do ambasad obecnych w naszym kraju z prośbą o napisanie krótkich artykułów dotyczących prowadzonej przez nich dyplomacji gospodarczej w Polsce. W szczególności poprosiliśmy je o wskazanie jak promują interesy gospodarcze swoich państw. Artykuły przedstawiały zagraniczną perspektywę, inicjatywy, sukcesy oraz narzędzia, którymi posługują się w prowadzeniu dyplomacji gospodarczej w Polsce.

Projekt uzyskał patronat Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz wsparcie finansowe Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu. Partnerem projektu jest także Związek Cyfrowa Polska. GospoStrategie zostały również objęte honorowym patronatem przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.

Poprzez realizację projektu chcemy zapewnić edukację w zakresie dyplomacji gospodarczej, współpracy gospodarczej oraz o ekonomii i zarządzaniu, poprzez ukazanie zagranicznych perspektyw biznesowych i instytucjonalnych. W późniejszym etapie wyciągniemy zaś z nich najważniejsze wnioski, z których możemy się uczyć i które możemy zaimplementować w polskim systemie promocji gospodarki. Opisanie działalności różnych podmiotów dyplomacji gospodarczej pozwoli na zwiększenie świadomości ekonomicznej, pogłębienie międzynarodowej współpracy gospodarczej, internacjonalizację działalności różnych podmiotów, a także promocję dyplomacji gospodarczej, która pozwala w naszym odczuciu na łączenie państw i kultur. Wytworzymy platformę współpracy i edukacji, wymiany dobrych praktyk i doświadczeń o charakterze edukacyjnym i międzynarodowym.

Ostatnie Artykuły

misją Instytutu Dyplomacji Gospodarczej jest bowiem budowa nowej jakości w polskiej dyplomacji gospodarczej, a w tym, Pragmatyzmu, Rzetelności oraz Efektywności w działaniach biznesowych w Polsce i na całym świecie.