Ukraina i Polska – strategiczne partnerstwo gospodarcze

Trudno sobie wyobrazić bardziej naturalne partnerstwo gospodarcze oraz geopolityczne – Ukraina a Polska. Oprócz wspólnej granicy i komplementarnych chociaż i nieco konkurencyjnych rynków, chodzi nie tylko o sąsiedztwie.


Brazil and Poland: historical partners

It would be impossible to approach any topic regarding the relationship between Brazil and Poland without referring – albeit briefly – to the one hundredth anniversary of the establishment of diplomatic relations between our two countries, celebrated on 27 May last year.


Stronger trading for a stronger partnership – German economic diplomacy in Poland and worldwide

Germany is one of the world’s leading industrial countries, and much like Poland, it has one of the most open economies in the world. More than one in every four jobs in our country is linked to exports


Economic cooperation between Vietnam and Poland

Vietnam and Poland established diplomatic relations on February 4, 1950. Since then, the traditional friendship and multifaceted cooperation between the two countries has been continuously consolidated and developed through high-level visits, regular delegation exchange, trade and economic links as well as people-to-people contacts.


Wspólna budowa Pasa i Szlaku, wspólne kreślenie nowego rozdziału współpracy chińsko-polskiej

W ciągu niemal 72 lat, które mijają już od nawiązania stosunków dyplomatycznych między naszymi krajami, bez względu na burze szalejące na arenie międzynarodowej, obie strony utrzymywały przyjacielskie i partnerskie stosunki.


Współpraca gospodarcza między Polską a Republiką Włoską

Stosunki gospodarcze i handlowe między Włochami i Polską są bardzo intensywne i opierają się na silnych więziach przyjaźni, od zawsze charakteryzujących relacje łączące Rzym i Warszawę.


Współpraca gospodarcza i kulturalna między Polską a Izraelem

Polska i Izrael od dziesięcioleci są bliskimi partnerami, zarówno jeśli chodzi o współpracę gospodarczą, polityczną, jak i kulturalną. Historyczne związki, a także szybki rozwój gospodarczy sprawiają, że obecnie Polska jest ważnym krajem z punktu widzenia izraelskiej dyplomacji gospodarczej.


Economic cooperation between Poland and Georgia

Poland and Georgia enjoy strong political and friendly relations. Poland is truly Georgia’s key international partner. Even now, in times of the pandemic, states have very good dynamics of bilateral activities. On May 26, 2021 Georgia celebrates 103 years of the Democratic Republic of Georgia as well as 30th anniversary of the restoration of independence from the Soviet Union.


Have you thought about Argentina?

W ciągu niemal 72 lat, które mijają już od nawiązania stosunków dyplomatycznych między naszymi krajami, bez względu na burze szalejące na arenie międzynarodowej, obie strony utrzymywały przyjacielskie i partnerskie stosunki.


Indonesia Poland Relations to Grow Stronger

Indonesia declared its independence on August 17, 1945. Ten years later, Indonesia and Poland established diplomatic relations on September 19, 1955. Therefore, the year 2020 marks the 75th anniversary of Indonesia independence as well as the 65th anniversary of Poland-Indonesia diplomatic relations.


Economic diplomacy of Luxembourg in Poland

In 2021, the cooperation between Luxembourg and Poland is marked by the centenary of establishing diplomatic relations between Luxembourg and Poland which took place on 18th April 1921. This meaningful anniversary allows us to reflect on the existing ties between the two countries, especially on the economic links, which are primary drivers of the bilateral collaboration.


Polska, partner strategiczny dla Hiszpanii

Stosunki między Hiszpanią i Polską rozwijają się dynamicznie począwszy od 1992 roku. Oba kraje podpisały wówczas w Madrycie traktat o przyjaźni i współpracy. Wcześniej Polska i Hiszpania były narodami dalekimi sobie, które – nawet jeśli przeczuwały potencjalną bliskość – nie utrzymywały stałych kontaktów z powodu raptownych i długich przerw wywoływanych zdarzeniami politycznymi.


Belgian Economic Diplomacy

Economic diplomacy plays an important role for Belgium, which is one of the largest exporting countries and among the most globalised countries in the world.


Switzerland’s Economic Diplomacy in Poland: A Strong Commercial Partner

In October 2021, Switzerland and Poland celebrate the centenary of Switzerland's diplomatic presence in Warsaw. Today, our two countries' economies are closely linked: In step with Poland's robust economic growth, bilateral trade and investment between Poland and Switzerland have truly blossomed in the thirty years since Poland peacefully freed itself from the communist regime.


Szwajcarska dyplomacja gospodarcza w Polsce – silny partner handlowy

W październiku 2021 r. Szwajcaria i Polska będą świętować stulecie istnienia szwajcarskiej placówki dyplomatycznej w Warszawie. Gospodarki obu krajów są ze sobą obecnie ściśle powiązane – w ciągu trzydziestu lat, odkąd Polska w pokojowy sposób wyswobodziła się z komunistycznego reżimu, wraz z energicznym rozwojem polskiej gospodarki kwitł handel dwustronny oraz inwestycje między Polską a Szwajcarią.


Współpraca gospodarcza między Polską a Republiką Czeską

Just the other day I happened to wake up early. That is unusual for an engineering student. After a long time I could witness the sunrise. I could feel the sun rays falling on my body. Usual morning is followed by hustle to make it to college on time. This morning was just another morning yet seemed different.


Współpraca gospodarcza i kulturalna pomiędzy Polską, a Węgrami

Economic diplomacy plays an important role for Belgium, which is one of the largest exporting countries and among the most globalised countries in the world.