W ciągu niemal 72 lat, które mijają już od nawiązania stosunków dyplomatycznych między naszymi krajami, bez względu na burze szalejące na arenie międzynarodowej, obie strony utrzymywały przyjacielskie i partnerskie stosunki. Było to szczególnie widoczne w 2015 roku, kiedy prezydent Andrzej Duda odbył wizytę w Chinach, a w 2016 roku przewodniczący Xi Jinping przybył do Polski z rewizytą i relacje chińsko-polskie podniesione zostały do poziomu wszechstronnego strategicznego partnerstwa. W 2013 roku Przewodniczący ChRL Xi Jinping przedstawił projekt współpracy „Pas i Szlak”. W 2015 roku Polska podpisała z Chinami Memorandum o porozumieniu dotyczące wspólnej budowy inicjatywy „Pasa i Szlaku”. W ostatnich latach Chiny i Polska w pełni wykorzystały swoje atuty, pogłębiły współpracę na wielu polach nieustannie umacniając fundament wspólnej budowy współpracy w ramach „Pasa i Szlaku”.

Po pierwsze nieustanny, szybki wzrost chińsko-polskiej wymiany handlowej. Według danych strony chińskiej wolumen wymiany handlowej między Chinami a Polską wzrósł z 14,4 mld USD w 2012 r. do 32,1 mld USD w 2020 r., przy średniorocznym tempie wzrostu ponad 10%, ponad dwukrotnie wyższym niż między Chinami a Unią Europejską odpowiadając za około 30% całkowitego wolumenu handlu między Chinami a krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Coraz więcej polskich produktów wysokiej jakości trafia na rynek chiński. W ostatnich latach chiński import produktów mleczarskich, kosmetyków, mebli, mrożonych owoców i napojów z Polski wzrósł dwukrotnie. Chiny są już najszybciej rozwijającym się rynkiem zbytu dla polskiego eksportu produktów mleczarskich.

Po drugie coraz bliższa współpraca inwestycyjna. Według niepełnych danych statystycznych od czasu przedstawienia w 2013 roku inicjatywy „Pas i Szlak” liczba chińskich inwestycji w Polsce wzrosła niemal sześciokrotnie, a prawie trzykrotnie liczba przedsiębiorstw z branż takich jak części samochodowe, sprzęt AGD, logistyka, B+R, informacja i komunikacja, przetwórstwo żywności, finanse itd. Mimo epidemii chińskie firmy utrzymały dobrą dynamikę inwestycji w Polsce, dla których popularnymi obszarami inwestycji stały się pojazdy elektryczne i części samochodowe, nowa energia, logistyka i transport.

Po trzecie rozwój komunikacji. Polska nazywana jest europejskim „skrzyżowaniem”. To ważny węzeł łączący rynki europejskie i azjatyckie, przez który przepływa wielu ludzi i wiele towarów. China Airlines oraz PLL LOT odbywają bezpośrednie loty między Chinami a Polską. Polska zyskuje na znaczeniu jako centrum logistyczne dla pociągów towarowych China Railway Express. W 2020 r. eksploatowanych będzie ponad 12 400 pociągów towarowych China Railway Express, dla prawie 90% z nich Polska będzie krajem tranzytowym lub docelowym. Do Portu Gdańskiego, który jest centrum dystrybucyjnym COSCO SHIPPING na Morzu Bałtyckim kursuje co tydzień kontenerowiec o ładowności 20 000 TEU. Wszystko to dobrze obrazuje przykłady zacieśniania polsko-chińskiej współpracy w ramach „Pasa i Szlaku”.

Inicjatywa „Pasa i Szlaku” jest dobrym polem ćwiczeń do budowania wspólnego losu dla całej ludzkości. Inicjatywa ta jest zgodna z zasadami szeroko zakrojonych konsultacji, wspólnego wkładu i współdzielenia, jest także zgodna z apelem społeczności międzynarodowej o współpracę korzystną dla obu stron. Obecnie przyłączeniem do niej zainteresowana jest coraz szersza grupa partnerów. Na początku 2021 r. Chiny podpisały ze 140 krajami i 31 organizacjami międzynarodowymi 205 dokumentów o wspólnej budowie „Pasa i Szlaku”. Inicjatywa ta jest skoncentrowana na koordynacji polityki, łączności obiektów, niezakłóconego handlu, integracji finansowej i kontaktów międzyludzkich. Jej głównym celem jest osiągnięcie wspólnego dobrobytu poprzez rozwój infrastruktury i komunikacji, wzmocnienie koordynacji polityki gospodarczej i powiązanie strategii rozwojowych, promowanie skoordynowanego rozwoju. Najwyższym celem, jaki ma zostać osiągnięty dzięki tej inicjatywie, jest połączenie sił przez wszystkie strony będące częścią współpracy międzynarodowej powstałej w ramach „Pasa i Szlaku”, stawiając czoła wyzwaniom stojącym przed gospodarką światową, tworząc nowe możliwości rozwoju, szukając nowych impulsów dla rozwoju, poszerzając nową przestrzeń dla rozwoju oraz uzupełniając swe  zalety i wzajem czepiąc korzyści. Szczególnie w tym trudnym okresie, kiedy epidemia Covid-19 postawiła przed światem ciężkie wyzwanie, rozwijająca się wbrew przeciwnościom współpraca w ramach „Pasa i Szlaku” podkreśla silną odporność tej inicjatywy i daje światu potężny impuls do rozwoju.

Chociaż epidemia głęboko zmieniła świat, globalizacja gospodarcza jest dominującym trendem, a kierunek na obustronnie korzystną współpracę nie ulegnie odwróceniu. To prawda, że Chiny są beneficjentem globalizacji gospodarczej, ale wnoszą także swój wkład, stając się ważną siłą napędową światowego wzrostu gospodarczego i są uważane za najważniejszego na świecie rzecznika liberalizacji oraz ułatwień w handlu i inwestycjach.

Obecnie Chiny i Polska znajdują się w kluczowym okresie rozwoju, a wspólna budowa „Pasa i Szlaku” przyniesie obu krajom większe ku temu możliwości, co jest zgodne z podstawowymi interesami obu państw i oczekiwaniami ich obywateli. Chiny i Polska zewrą szyki, podejmą wspólny wysiłek, by powiększyć efekty współpracy chińsko-polskiej, wdrożyć globalny mechanizm współdzielenia i pracować nad wzajemnie korzystną współpracą, by w erze po epidemii napisać nowy rozdział o współpracy chińsko-polskiej.

Yao DongyeThe Chargé d’affairesAutorem artykułu jest Embassy of the People’s Republic of China in the Republic of Poland. Publikacja powstała w ramach projektu „GospoStrategie – dyplomacja gospodarcza w Polsce!”, który został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.